lördag 17 september 2016

med vetenskaplig exakthet

att mäta en hjorthund kräver självklart avancerad och komplicerad mätutrustning. det oberoende institutet för hjorthundsstatistik (IHS) har nyligen tagit fram en ny prototyp för mankhöjdsmätning. produktutvecklingsavdelningen förespråkar att en tumstock modifierad med en sönderklippt kattmatskartong ger dom bästa och vetenskapligt mest exakta mätvärdena. alla bloggläsande hjorthundsägare uppmanas härmed att snarast skicka in sina mätvärden då det statistiska underlaget i dagsläget är något begränsat. fergus var vid senaste mätningen i fredags 80 cm. eller möjligen 81 cm (beroende på godismuta). intresseklubben antecknar.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...